Hur man bedriver hållbara byggnadsprojekt

Byggnadsprojekt ska idag vara miljövänliga, en bra byggnadsvård är viktigt och så alla krav från miljöinspektionen följs. Hur bedriver man då ett hållbart byggnadsprojekt?

Det ställs fler och fler krav på att vi har en så liten miljöpåverkan som möjligt när det gäller byggnadsprojekt. Det finns idag många miljöcertifieringar som bevisar att huset eller byggnaden är hållbart. Certifieringarna fungerar då som en garanti att det är byggt ut ett miljöperspektiv.

Det finns många olika certifieringar och genom att uppfylla de krav som finns, försäkrar det att byggnadsprojektet följer miljöfrågorna. Det är absolut lönsamt att bygga hållbart, även om merkostnaden är högre. Det ökar dessutom värdet på byggnaden.

Uppfyll de kriterier som certifieringarna kräver

Det kan handla om Svanenmärkta hus, GreenBuilding eller BREEAM. Certifieringarna pratar om hur mycket energi byggnaden kommer förbruka, avfallshantering, inomhusklimat, byggmaterial, hur byggnaden påverkar miljön runt om, med mera.

Ha koll på vilka certifieringar som finns och följ kraven, så kommer byggnadsprojektet bedrivas på rätt sätt och i många fall även värdet på byggnaden. Att bygga hus miljövänligt är inte bara en trend – det är något som fungerar.

Byggnadsvård – underhåll och bevara husets egen karaktär

Byggnadsvård är en effektiv metod för att underhålla gamla hus, utan att nödvändigtvis byta ut virket. Visst är det så att du föredrar dina originalfönster och originaldörrar, liksom det speciella takteglet och den ursprungliga fasadpanelen med den originella profilen framför något nytt och anonymt?

Ursprungliga detaljer är dessutom inte bara intressanta som tidsdokument. De har även stor betydelse för husets särprägel och kvalitet. Ofta är de tillverkade med större omsorg utifrån både husets stil och materialets förutsättningar än dagens massproducerade byggvaror.

Ett exempel är tillverkningen av fönster: Förr i tiden lades stor vikt vid virkesvalet. Det var inte ovanligt att man lät träden stå ringbarkade eller topphuggna så att terpener och hartser producerades och fyllde porerna. Naturen fick på det sättet själv impregnera virket – ett skydd som överlägset överträffar dagens impregneringsmetoder.

Forskning vid Lunds Tekniska Högskola har dessutom visat att äldre enkelfönster med lösa innerbågar kan ges väl så goda isolerings-egenskaper som moderna fönstertyper – men med en helt annan virkeskvalitet och därmed livslängd.