När krävs bygglov egentligen? Vi ger alla svar!

Alla som äger sin egen bostad känner säkert till begreppet bygglov. Men vad är ett bygglov, varför måste man ansöka om bygglov och hur mycket kostar det egentligen? Dessa frågor och fler besvarar vi i den här artikeln, som är en heltäckande resurs med information om allt som har med bygglov att göra.

 

När behöver man bygglov?

3 tillfällen då man inte behöver bygglov

 1. När du anordnar en uteplats med mur eller plank inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket eller muren får inte vara mer än 1,8 meter högt.
 2. När du anordnar ett skärmtak som inte är större än 15 kvadratmeter.
 3. När du målar om, byter fasadbeklädnad eller byter taktäckningsmaterial. Notera att det krävs ett bygglov om ditt byggarbete ändrar områdets karaktär. Du får exempelvis inte måla ditt hus i rosa färg om detaljplanen säger att alla hus måste vara gula.

4 tillfällen du inte behöver ett bygglov – men en bygganmälan

 1. När du ska renovera en sommarstuga, och anlägga en takkupa.
 2. När du ska inreda ytterligare en bostad.
 3. När du ska göra en tillbyggnad på maximalt 15 kvm.
 4. När du ska bygga ett attefallshus. Men bara om Attefallshuset ska placeras i närheten av det huvudsakliga boningshuset.

 

Vad är ett bygglov?

Ett bygglov är ett tillstånd som du kan vara tvungen att ansöka om såvida du ska bygga en ny bostad, bygga om din bostad, bygga ut din bostad eller förändra din bostad. Notera att byggnader som inte räknas som boyta också kan vara bygglovspliktiga, såsom garage och förråd.

 

Tips: Lär dig renovera och bygga ut billigare

 

Så söker man om bygglov

 1. Hör av dig till byggnadsnämnden i din kommun. Om de tycker att ett bygglov krävs går du vidare till nästa steg.
 2. Skicka in din bygglovsansökan till byggnadsnämnden. Ansökan måste vara skriftlig och innehålla de dokument som byggnadsnämnden efterfrågat.
 3. Byggnadsnämnden granskar ditt bygglov för första gången. De kontrollerar bland annat om du verkligen behöver ett bygglov, eller om några dokument saknas i din ansökan.
 4. Byggnadsnämnden ger dig ett mottagningsbevis. Med information om att din ansökan behandlas, hur snabbt din ansökan behandlas och vad du gör om du är missnöjd med beslutet.
 5. Byggnadsnämnden undersöker om du ska bli beviljad ett bygglov. De granskar bland annat detaljplanen för ditt område, så även vilka områdesbestämmelser som gäller. Detta steg tar maximalt 10 veckor.
 6. Byggnadsnämnden tar ett beslut. Om du blir beviljad ett bygglov har grannarna möjlighet att överklaga i tre veckor, och om du får ett nej kan du överklaga beslutet hos länsstyrelsen.
 7. Byggnadsnämnden har ett tekniskt samråd. Där du förklarar hur du tänkt att planera och organisera arbetet. Detta steg är inte alltid nödvändigt, i synnerhet om det handlar om ett bygglov för ett mindre projekt.
 8. Du får ett startbesked. Du får börja bygga fyra veckor efter startbeskedet, om du har mer bråttom än så är böter att vänta.
 9. Byggnadsnämnden besöker arbetsplatsen. För att kunna lägga märke till om allt är som det ska. Detta steg gäller endast för bygglov för större projekt.
 10. Byggnadsnämnden håller ett samråd med dig. Ett så kallat slutsamråd, där du förklarar att ditt arbete följt den plan som du satt upp tidigare.
 11. Du får ett slutbesked som bekräftar att allt är som det ska. Du får inte börja använda en byggnad innan du tagit del av slutbeskedet.

 

Läs mer: Vill du veta mer om de regler som gäller för just din kommun, läs gärna mer i Boverkets artikel där byggsidorna för alla kommuner listas.

 

Vad kostar bygglov?

Ett bygglov kostar i regel mellan 5 000 och 100 000 kronor. Den avgift du betalar beror främst på projektets komplexitet. Att ansöka om bygglov för ett hus kostar ofta cirka 90 000 kronor, medan det bara kostar cirka 7 000 kronor att ansöka om bygglov för en ny balkong på sitt hus.

 

8 kostnadsexempel för bygglov

 1. Det kostar cirka 7 700 kr att ansöka om bygglov för en altan.
 2. Det kostar cirka 7 700 kr att ansöka om bygglov för ett attefallshus.
 3. Det kostar cirka 2 400 kr att ansöka om bygglov för en braskamin.
 4. Det kostar cirka 9 000 kr att ansöka om bygglov för ett garage.
 5. Det kostar cirka 7 100 kr att ansöka om bygglov för en komplementbyggnad.
 6. Det kostar cirka 7 500 kr att ansöka om bygglov för en mur.
 7. Det kostar cirka 7 500 kr att ansöka om bygglov för ett växthus.
 8. Det kostar cirka 30 000 kr att ansöka om bygglov för en nybyggnation för en villa med en yta på mindre än 100 m2.

Notera att bygglovskostnaderna även skiljer sig beroende på de lokala taxor som din hemkommuns byggnadsnämnd tillämpar.

 

Svar på vanligt ställda frågor

 

När behövs bygglov?

Ett bygglov kan behövas när du ska bygga en ny byggnad, när du ska göra ett tillbygge eller när du ska förändra någonting i fastigheten. Det är alltid byggnadsnämnden i din kommun som beslutar om ett bygglov krävs, men tumregeln säger att bygglov krävs vid stora förändringar.

 

Hur länge gäller ett bygglov?

Ett bygglov gäller som standard i 10 år, men du kan förlänga ditt bygglov till maximalt 15 år. Ditt byggnadslov slutar att gälla om du inte påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år, eller om du inte har slutfört byggnadsarbetet inom 5 år räknat från den dag då du fick startbeskedet.

 

Vad är skillnaden mellan ett bygglov och en bygganmälan?

En bygganmälan är billigare än ett bygglov, och en bygganmälan har även en kortare handläggningstid än ett bygglov. Handläggningstiden för ett bygglov ligger som mest på 4 veckor om ansökningshandlingarna är kompletta, medan ett bygglov kan ta upp till 20 veckor.