Byggnadsvård – underhåll och bevara husets egen karaktär

Byggnadsvård är en effektiv metod för att underhålla gamla hus, utan att nödvändigtvis byta ut virket. Visst är det så att du föredrar dina originalfönster och originaldörrar, liksom det speciella takteglet och den ursprungliga fasadpanelen med den originella profilen framför något nytt och anonymt?

Ursprungliga detaljer är dessutom inte bara intressanta som tidsdokument. De har även stor betydelse för husets särprägel och kvalitet. Ofta är de tillverkade med större omsorg utifrån både husets stil och materialets förutsättningar än dagens massproducerade byggvaror.

Ett exempel är tillverkningen av fönster: Förr i tiden lades stor vikt vid virkesvalet. Det var inte ovanligt att man lät träden stå ringbarkade eller topphuggna så att terpener och hartser producerades och fyllde porerna. Naturen fick på det sättet själv impregnera virket – ett skydd som överlägset överträffar dagens impregneringsmetoder.

Forskning vid Lunds Tekniska Högskola har dessutom visat att äldre enkelfönster med lösa innerbågar kan ges väl så goda isolerings-egenskaper som moderna fönstertyper – men med en helt annan virkeskvalitet och därmed livslängd.