Hur man bedriver hållbara byggnadsprojekt

Byggnadsprojekt ska idag vara miljövänliga, en bra byggnadsvård är viktigt och så alla krav från miljöinspektionen följs. Hur bedriver man då ett hållbart byggnadsprojekt?

Det ställs fler och fler krav på att vi har en så liten miljöpåverkan som möjligt när det gäller byggnadsprojekt. Det finns idag många miljöcertifieringar som bevisar att huset eller byggnaden är hållbart. Certifieringarna fungerar då som en garanti att det är byggt ut ett miljöperspektiv.

Det finns många olika certifieringar och genom att uppfylla de krav som finns, försäkrar det att byggnadsprojektet följer miljöfrågorna. Det är absolut lönsamt att bygga hållbart, även om merkostnaden är högre. Det ökar dessutom värdet på byggnaden.

Uppfyll de kriterier som certifieringarna kräver

Det kan handla om Svanenmärkta hus, GreenBuilding eller BREEAM. Certifieringarna pratar om hur mycket energi byggnaden kommer förbruka, avfallshantering, inomhusklimat, byggmaterial, hur byggnaden påverkar miljön runt om, med mera.

Ha koll på vilka certifieringar som finns och följ kraven, så kommer byggnadsprojektet bedrivas på rätt sätt och i många fall även värdet på byggnaden. Att bygga hus miljövänligt är inte bara en trend – det är något som fungerar.

Lämna en kommentar