Ett stort intresse att öka medvetandet inom hållbart byggande

Vi arbetar själva inom byggbranchen och vill göra fler byggarbetare och verksamheter medvetna om hur viktigt det är med hållbart byggande. Därför skapade vi den här bloggen.

Vi har flera års erfarenhet inom branchen och vet hur enkelt det är att börja tänka på hur vi arbetar och vad för slags material som bör användas, så att vår natur och vårt samhälle inte drabbas negativt. Det första som behövs är att vi uppmärksammar detta och sprider informationen.

Ju mer kunskap och vetskap vi och andra byggbrancher har inom hållbart byggande, desto snabbare kommer fler uppmärksammas av detta och detta gör att fler företag har det i åtanke. 

Idag är ett hållbart sammhälle något som är ett populärt ämne i världen. Vi vet att vi måste börja tänka på hur vi arbetar och vilka material som används. Vår framtida generation räknar med oss och det är dags att vi gör dem stolta.

Hållbart byggande är ett viktigt steg mot en hållbar framtid