En blogg om hållbart byggande

Idag är det viktigt att vi börjar tänka på vår miljöpåverkan och hållbart byggande är ett viktigt ämne inom byggbranschen idag. Vår framtida generation är således viktig. Det handlar om hur vi tillverkar och använder de material som vi bygger med, så att vi kan använda planetens resurser på rätt sätt. 

Ett hållbart samhälle handlar är inte bara viktigt i byggbranschen, utan även hos alla slags verksamheter idag. Detta så att vi faktiskt bygger för en positiv framtid. T.ex. genom att kombinera kostnadseffektivt byggande med klimatsmarta alternativ, såsom solceller.

Vi skapade den här bloggen för att uppmärksamma just hållbart byggande, så fler byggbranscher och verksamheter också har detta mer i åtanke jämfört med hur det ser ut idag. 

Det spelar ingen roll om det handlar om nya bostadsprojekt, infrastruktur eller kontorsbygge. Det handlar helt enkelt om vad för slags material som vi använder oss av och hur tillverkningen av materialen går till, så att byggmaterialet i fråga inte har en negativ påverkan på vår miljö och vår framtid.

Tillverkningsprocess

Det är viktigt att byggmaterial tillverkas på ett så miljövänligt sätt som möjligt när det handlar om hållbart bygge

Material

Exakt vad för slags material som används är även viktigt. T.ex så att rätt tjära, torrpigment och linoljefärg används och så att de inte är skadliga mot miljön och samhället.

Avfallshantering

Vid byggnadsprojekt kommer avfall skapas. Hållbart bygge handlar även om att hantera avfallet på rätt sätt och att sortera all avfall som är kvar efter bygget.

Blogg

När krävs bygglov egentligen? Vi ger alla svar!

Alla som äger sin egen bostad känner säkert till begreppet bygglov. Men vad är ett bygglov, varför måste man ansöka om bygglov och hur mycket kostar det egentligen? Dessa frågor och fler besvarar vi i den här artikeln, som är en heltäckande resurs med information om allt som har med bygglov att göra.

 

När behöver man bygglov?

3 tillfällen då man inte behöver bygglov

 1. När du anordnar en uteplats med mur eller plank inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket eller muren får inte vara mer än 1,8 meter högt.
 2. När du anordnar ett skärmtak som inte är större än 15 kvadratmeter.
 3. När du målar om, byter fasadbeklädnad eller byter taktäckningsmaterial. Notera att det krävs ett bygglov om ditt byggarbete ändrar områdets karaktär. Du får exempelvis inte måla ditt hus i rosa färg om detaljplanen säger att alla hus måste vara gula.

4 tillfällen du inte behöver ett bygglov – men en bygganmälan

 1. När du ska renovera en sommarstuga, och anlägga en takkupa.
 2. När du ska inreda ytterligare en bostad.
 3. När du ska göra en tillbyggnad på maximalt 15 kvm.
 4. När du ska bygga ett attefallshus. Men bara om Attefallshuset ska placeras i närheten av det huvudsakliga boningshuset.

 

Vad är ett bygglov?

Ett bygglov är ett tillstånd som du kan vara tvungen att ansöka om såvida du ska bygga en ny bostad, bygga om din bostad, bygga ut din bostad eller förändra din bostad. Notera att byggnader som inte räknas som boyta också kan vara bygglovspliktiga, såsom garage och förråd.

 

Tips: Lär dig renovera och bygga ut billigare

 

Så söker man om bygglov

 1. Hör av dig till byggnadsnämnden i din kommun. Om de tycker att ett bygglov krävs går du vidare till nästa steg.
 2. Skicka in din bygglovsansökan till byggnadsnämnden. Ansökan måste vara skriftlig och innehålla de dokument som byggnadsnämnden efterfrågat.
 3. Byggnadsnämnden granskar ditt bygglov för första gången. De kontrollerar bland annat om du verkligen behöver ett bygglov, eller om några dokument saknas i din ansökan.
 4. Byggnadsnämnden ger dig ett mottagningsbevis. Med information om att din ansökan behandlas, hur snabbt din ansökan behandlas och vad du gör om du är missnöjd med beslutet.
 5. Byggnadsnämnden undersöker om du ska bli beviljad ett bygglov. De granskar bland annat detaljplanen för ditt område, så även vilka områdesbestämmelser som gäller. Detta steg tar maximalt 10 veckor.
 6. Byggnadsnämnden tar ett beslut. Om du blir beviljad ett bygglov har grannarna möjlighet att överklaga i tre veckor, och om du får ett nej kan du överklaga beslutet hos länsstyrelsen.
 7. Byggnadsnämnden har ett tekniskt samråd. Där du förklarar hur du tänkt att planera och organisera arbetet. Detta steg är inte alltid nödvändigt, i synnerhet om det handlar om ett bygglov för ett mindre projekt.
 8. Du får ett startbesked. Du får börja bygga fyra veckor efter startbeskedet, om du har mer bråttom än så är böter att vänta.
 9. Byggnadsnämnden besöker arbetsplatsen. För att kunna lägga märke till om allt är som det ska. Detta steg gäller endast för bygglov för större projekt.
 10. Byggnadsnämnden håller ett samråd med dig. Ett så kallat slutsamråd, där du förklarar att ditt arbete följt den plan som du satt upp tidigare.
 11. Du får ett slutbesked som bekräftar att allt är som det ska. Du får inte börja använda en byggnad innan du tagit del av slutbeskedet.

 

Läs mer: Vill du veta mer om de regler som gäller för just din kommun, läs gärna mer i Boverkets artikel där byggsidorna för alla kommuner listas.

 

Vad kostar bygglov?

Ett bygglov kostar i regel mellan 5 000 och 100 000 kronor. Den avgift du betalar beror främst på projektets komplexitet. Att ansöka om bygglov för ett hus kostar ofta cirka 90 000 kronor, medan det bara kostar cirka 7 000 kronor att ansöka om bygglov för en ny balkong på sitt hus.

 

8 kostnadsexempel för bygglov

 1. Det kostar cirka 7 700 kr att ansöka om bygglov för en altan.
 2. Det kostar cirka 7 700 kr att ansöka om bygglov för ett attefallshus.
 3. Det kostar cirka 2 400 kr att ansöka om bygglov för en braskamin.
 4. Det kostar cirka 9 000 kr att ansöka om bygglov för ett garage.
 5. Det kostar cirka 7 100 kr att ansöka om bygglov för en komplementbyggnad.
 6. Det kostar cirka 7 500 kr att ansöka om bygglov för en mur.
 7. Det kostar cirka 7 500 kr att ansöka om bygglov för ett växthus.
 8. Det kostar cirka 30 000 kr att ansöka om bygglov för en nybyggnation för en villa med en yta på mindre än 100 m2.

Notera att bygglovskostnaderna även skiljer sig beroende på de lokala taxor som din hemkommuns byggnadsnämnd tillämpar.

 

Svar på vanligt ställda frågor

 

När behövs bygglov?

Ett bygglov kan behövas när du ska bygga en ny byggnad, när du ska göra ett tillbygge eller när du ska förändra någonting i fastigheten. Det är alltid byggnadsnämnden i din kommun som beslutar om ett bygglov krävs, men tumregeln säger att bygglov krävs vid stora förändringar.

 

Hur länge gäller ett bygglov?

Ett bygglov gäller som standard i 10 år, men du kan förlänga ditt bygglov till maximalt 15 år. Ditt byggnadslov slutar att gälla om du inte påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år, eller om du inte har slutfört byggnadsarbetet inom 5 år räknat från den dag då du fick startbeskedet.

 

Vad är skillnaden mellan ett bygglov och en bygganmälan?

En bygganmälan är billigare än ett bygglov, och en bygganmälan har även en kortare handläggningstid än ett bygglov. Handläggningstiden för ett bygglov ligger som mest på 4 veckor om ansökningshandlingarna är kompletta, medan ett bygglov kan ta upp till 20 veckor.

Slopat bygglov för solceller

Den första augusti 2018 så blev många människor glada runt om i Sverige. Under det datumet så slopades bygglovet för att montera solceller eller solfångare inom detaljplanerade områden. Redan den 13 juni samma år så röstade riksdagen igenom regeringens förslag som innebär att man slopat bygglov för solceller, det gäller inom detaljplanelagt område och så länge man följer byggnadens form.

 

Kommunerna får dock en enskild rätt att bestämma om det krävs bygglov i detaljplaner för framtida områden. När det gäller solceller utanför detaljplanerat område så krävs normalt inget bygglov beviljat av kommunen, vilket är positivt för alla som bor utanför detaljplanerat område.

 

Man kommer dock att fortsättningsvis kräva bygglov för solceller på byggnader inom områden som klassas som särskilt värdefulla från kulturhistorisk, historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Man kommer även att kräva bygglov för solceller inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

 

Regeringen har verkligen lyssnat på branschen och fått till en riktigt bra ändring som ger alla kommuner samma typer av förutsättningar.

 

Om du vill veta vad ett bygglov är för någonting, så rekommenderar vi dig att läsa mer här.

 

Vad innebär slopat bygglov av solceller för dig som vill installera solceller?

I korta drag så innebär det att du slipper allt krångel med bygglov inför installationen av dina solceller. Nu när man slopat bygglov för solceller så underlättar det enormt för dig att äntligen ta tag i solcellsinstallationer. Man slipper alltså skicka in en ansökan till en bygglovshandläggare, vilket innebär att du spar en hel del tid och pappersarbete.

 

Solceller som skall installeras på en fastighet eller byggnad inom detaljplanerad område och som följer byggnadens form behöver alltså inte bygglov numera.

 

Om man har ett platt tak, vad gäller då?

 

Tyvärr så behöver du fortfarande ansöka om bygglov ifall du har ett platt tak och vill installera solceller på taket.

 

Dessa områden kräver fortfarande ett beviljat bygglov

 • Platt tak på fastigheten
 • Historiskt värde på fastigheten
 • Kulturhistoriskt värde på fastigheten
 • Miljömässigt värde på fastigheten
 • Konstnärligt värde på fastigheten
 • Om du vill vinkla dina solceller

Har du aldrig ansökt om bygglov? Så rekommenderar vi dig att följa Boverkets guide. Det finns otroligt bra information att hämta på Boverket.se. Det finns blanketter och E-tjänst för samtliga ärenden som kan tänkas. Bygglov lämnas sedan in till din hemkommun. Här finner du mer information hos Boverket.se.

 

Vart kan jag beställa solceller?

Eftersom konkurrensen är hög när det gäller solcellsföretag så rekommenderar vi alltid att du ber om ett par solcellsofferter innan du bestämmer vem som skall få utföra din installation. Ett bra sätt att jämföra och se vad priserna kan landa på för just din installation.

 

Bvn.nu rekommenderar varmt att vända sig till en offerttjänst för solceller På dessa sidor kan du fylla i ett formulär och dina kontaktuppgifter samt svara på ett par enklare frågor angående din installation sedan har du möjlighet att få flera offerter på solceller att jämföra.

 

Slopat bygglov gör att solcellskapaciteten ökar stadigt

Om man kollar rent historiskt så har solcellskapaciteten ökat stadigt från 2013 – 2016 och 2016 – 2019. Allt tyder på att den ökar också under 2021, det finns dock inga officiella siffror redo för 2020 – 2021 ännu, men de bör komma inom kort så att man kan se kapaciteten tydligt.

 

Det innebär att svensk solenergi blir större och bredare. Fler människor förstår vikten av att använda sig av förnybar energi och det är faktiskt så att ifall fler använder sig av det så blir det billigare att införskaffa det själv. Man kan lugnt säga att Sverige är på väg att göra en stor omställning till förnybar energi och solceller. Man kan lugnt tacka slopat bygglov för solceller – det är verkligen ett steg i rätt riktning för vårt samhälle.

 

Innan slopat bygglov för solceller så var det tuffare och svårare att få igenom byggloven. Det var mer pappersarbete och beslut som behövdes tas, vilket gjorde att många människor inte genomförde alla steg korrekt. Nu är det absolut enklare för gemene man att skaffa sig solceller på fastigheten.

 

Om du har frågor gällande vår artikel så är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi hoppas kunna besvara dina frågor med denna artikel om slopat bygglov för solceller, men om du saknar information så får du gärna kontakta oss!

Hur du gör din byggnadsvård, renovering eller utbyggnad billigare

Dags att fräscha upp hemmet? Oavsett om du ska bygga ut eller renovera finns det alltid mycket att göra inför själva byggnadsvården. Det kostar alltid mycket pengar att renovera en bostad, oavsett om du ska göra något mindre eller större. För att spara in pengar på dina renoveringar och byggnadsprojekt har vi flera tips som kan vara bra att kolla igenom.

Billigare byggnadsvård

Om du inte är utbildad och erfaren snickare, VVS-montör och elektriker, kan det bli svårt att fixa hela byggnadsvården, reparationerna eller renoveringen på egen hand. Du behöver förmodligen anlita ett byggföretag eller enskilda hantverkare. Även om många byggfirmor tar liknande priser kan det ändå skilja sig en hel del. Vanligtvis tar företagen betalt i timmen och om det då handlar om ett stort byggnadsprojekt kan även några kronor göra stor skillnad på totalpriset. Med andra ord – jämför företag och priser. Det lönar sig att lägga tid på att jämföra företag, begära offerter och förhandla innan du anlitar företaget som ska hjälpa till med byggnadsvården.

Gör vissa delar av renoveringar själv

Du behöver inte vara snickare eller överdrivet händig för att klara av att utföra vissa moment av renoveringen på egen hand. Genom att göra allt som du klarar av slipper hantverkare och företag du anlitar utföra sådant som du kunde gjort. Om du exempelvis anlitar ett företag för att måla husfasaden kan det vara värt att själv gå över hela fasaden med din högtryckstvätt (om du har en sådan). Då sparar det anlitade företag massvis av tid på att slippa detta tidskrävande förarbete och kan istället göra det du betalar dem för – att måla om.

Samma sak gäller för renoveringar inomhus. Ska du utföra reparationer eller renoveringar av badrummet? Ja se då till att först ta bort alla inredning i badrummet innan snickaren kommer. Ju mer du fixar själv, desto mindre pengar behöver lägga på företaget du anlitar. Du vill ju anlita företag för att de ska hjälpa till med sådant du själv inte behärskar. Men det är onödigt att betala hög timlön för något du enkelt själv skulle kunnat gjort.

Svårt att finansiera renoveringen?

Oavsett hur liten renovering eller reparation du ska utföra hemma, kommer det kosta pengar. Även om du sparat ihop en del kan det vara svårt att finansiera hela byggnadsvården eller renoveringen. Det finns dock bra lån att ta om du behöver en hjälpande hand. Något av det viktigaste du bör leta efter för att hitta bra lån, är medlemslån från en pålitlig bank. Hos LSB kan du exempelvis få räntereducering för ditt lån om du är medlem i en av följande organisationer; Villaägarna, Hyresgästföreningen eller M Sverige. När du ska ta ett lån för att finansiera byggnadsvård eller exempelvis en utbyggnad, är det viktigt att alltid jämföra bankernas lånevillkor. Räntan är det mest avgörande för hur dyrt eller billigt lånet kommer bli. Om du tar ett medlemslån har du stora chanser att pressa ner räntan till ett minimum och därmed få betydligt lägre månadsavgifter.

Om du redan har ett bolån för huset kan du ofta prata med banken för att öka lånet. Med extrapengarna kan du finansiera ditt renoveringsprojekt med ett billigare lån. Bolånet har lägre ränta än ett privatlån.

En investering

Byggnadsvård, renoveringar och reparationer är sådant som gör ditt hus eller din lägenhet mer värdefullt. Om du exempelvis bygger en stor altan till huset ökar även husets värde. Detta är viktiga saker att tänka på när du förhandlar med banken om ett förhöjt bolån. En utbyggnad gör också bostadens värde större. Med andra ord behöver du inte bekymra dig allt för mycket för lånet, så länge det finansierar just en renovering eller en utbyggnad. Visst, du behöver betala av lånet inom den närmsta framtiden. Men värdet har du alltid i bostaden, i nybyggnationen eller i renoveringen.

Så gör du en renovering billigare

Förutom våra tips om att jämföra hantverkare och lån finns det andra sätt för hur du gör din byggnadsvård, renovering eller utbyggnad billigare. I regel bör du följa följande punkter:

 1. Gör en budget. Räkna på priset för hela renoveringen, varje moment och så vidare.
 2. Rita upp en plan. Vad är det första du ska göra, när ska materialet köpas in och vilket rum du ska börja renovera. Ju tydligare plan, desto mindre risk att det uppkommer dolda kostnader.
 3. Jämför hantverkare för att hitta det billigaste priset.
 4. Är dyrast alltid bäst? Ska du köpa en ny kommod? Är i så fall kommoden för 30 000 kronor så otroligt mycket bättre än alternativet för 5 000 kronor? Våga fråga och jaga recensioner!
 5. Förnya istället för att köpa nytt. Om du ska renovera hemma och bygger ut kanske du är lockad över att köpa nya fönster? Men försök alltid att förnya innan du köper nytt. Kanske har du ett par gamla fönster som går att renovera och återanvända?

Lycka till med byggnadsvård, renovering och reparationer!