En blogg om hållbart byggande

Idag är det viktigt att vi börjar tänka på vår miljöpåverkan och hållbart byggande är ett viktigt ämne inom byggbranschen idag. Vår framtida generation är således viktig. Det handlar om hur vi tillverkar och använder de material som vi bygger med, så att vi kan använda planetens resurser på rätt sätt. 

Ett hållbart samhälle handlar är inte bara viktigt i byggbranschen, utan även hos alla slags verksamheter idag. Detta så att vi faktiskt bygger för en positiv framtid. 

Vi skapade den här bloggen för att uppmärksamma just hållbart byggande, så fler byggbranscher och verksamheter också har detta mer i åtanke jämfört med hur det ser ut idag. 

Det spelar ingen roll om det handlar om nya bostadsprojekt, infrastruktur eller kontorsbygge. Det handlar helt enkelt om vad för slags material som vi använder oss av och hur tillverkningen av materialen går till, så att byggmaterialet i fråga inte har en negativ påverkan på vår miljö och vår framtid.

Tillverkningsprocess

Det är viktigt att byggmaterial tillverkas på ett så miljövänligt sätt som möjligt när det handlar om hållbart bygge

Material

Exakt vad för slags material som används är även viktigt. T.ex så att rätt tjära, torrpigment och linoljefärg används och så att de inte är skadliga mot miljön och samhället.

Avfallshantering

Vid byggnadsprojekt kommer avfall skapas. Hållbart bygge handlar även om att hantera avfallet på rätt sätt och att sortera all avfall som är kvar efter bygget.

Blogg

Hur man bedriver hållbara byggnadsprojekt

Byggnadsprojekt ska idag vara miljövänliga, en bra byggnadsvård är viktigt och så alla krav från miljöinspektionen följs. Hur bedriver man då ett hållbart byggnadsprojekt?

Det ställs fler och fler krav på att vi har en så liten miljöpåverkan som möjligt när det gäller byggnadsprojekt. Det finns idag många miljöcertifieringar som bevisar att huset eller byggnaden är hållbart. Certifieringarna fungerar då som en garanti att det är byggt ut ett miljöperspektiv.

Det finns många olika certifieringar och genom att uppfylla de krav som finns, försäkrar det att byggnadsprojektet följer miljöfrågorna. Det är absolut lönsamt att bygga hållbart, även om merkostnaden är högre. Det ökar dessutom värdet på byggnaden.

Uppfyll de kriterier som certifieringarna kräver

Det kan handla om Svanenmärkta hus, GreenBuilding eller BREEAM. Certifieringarna pratar om hur mycket energi byggnaden kommer förbruka, avfallshantering, inomhusklimat, byggmaterial, hur byggnaden påverkar miljön runt om, med mera.

Ha koll på vilka certifieringar som finns och följ kraven, så kommer byggnadsprojektet bedrivas på rätt sätt och i många fall även värdet på byggnaden. Att bygga hus miljövänligt är inte bara en trend – det är något som fungerar.

Byggnadsvård – underhåll och bevara husets egen karaktär

Byggnadsvård är en effektiv metod för att underhålla gamla hus, utan att nödvändigtvis byta ut virket. Visst är det så att du föredrar dina originalfönster och originaldörrar, liksom det speciella takteglet och den ursprungliga fasadpanelen med den originella profilen framför något nytt och anonymt?

Ursprungliga detaljer är dessutom inte bara intressanta som tidsdokument. De har även stor betydelse för husets särprägel och kvalitet. Ofta är de tillverkade med större omsorg utifrån både husets stil och materialets förutsättningar än dagens massproducerade byggvaror.

Ett exempel är tillverkningen av fönster: Förr i tiden lades stor vikt vid virkesvalet. Det var inte ovanligt att man lät träden stå ringbarkade eller topphuggna så att terpener och hartser producerades och fyllde porerna. Naturen fick på det sättet själv impregnera virket – ett skydd som överlägset överträffar dagens impregneringsmetoder.

Forskning vid Lunds Tekniska Högskola har dessutom visat att äldre enkelfönster med lösa innerbågar kan ges väl så goda isolerings-egenskaper som moderna fönstertyper – men med en helt annan virkeskvalitet och därmed livslängd.