Pris och kostnad för solceller och soltak

För den som vill bygga en ny hållbar byggnad är en solcellsanläggning på taket A och O. År 2020 är detta dessutom fallet vare sig det handlar om bostadsbyggen, kontorslokaler eller infrastrukturprojekt. Ledig takyta finns alltid, i alla olika typer av byggnadsprojekt. Frågan blir därför huruvida man vill klä denna med solceller som kommer generera ren energi i årtionden framöver, eller om man ”bara” vill ha ett traditionellt tak. För de som tänker långsiktigt och hållbart bör svaret alltid bli att använda sig av solceller. 

Idag finns det dock en stor valfrihet på marknaden för solcellstak. Först och främst så finns det en mängd olika leverantörer som erbjuder olika lösningar för solcellsanläggningar. När man talar om solceller tänker de flesta på traditionella blå solcellspaneler. Även om det fortfarande är populärt att köpa denna typ av solcellspaneler, framförallt för kontorsbyggnader och industrilokaler, så kan man även välja ett ”soltak” – vilket består av takpannor med integrerade solceller.

Oavsett om man köper solceller eller ett soltak kan man sänka sin elkostnad rejält, genom att producera sin egen elektricitet. Man slår samtidigt ett slag för miljön, och kan minska sitt klimatavtryck med att driva sitt hem på helt ren energi. Den kanske största fördelen är att solceller är en hållbar investering som kommer betala för sig under många år framöver – och kan höja värdet på ditt hus.

Solceller eller soltak?

Att välja mellan konventionella solceller eller ett tak med integrerade solceller kan vara svårt, och man får fundera på vad som passar bäst både sett till form och funktion. Kort sagt så anläggs solceller på ett existerande tak, medan ett soltak ersätter ditt befintliga tak. Det kan därför vara en god idé att investera i ett soltak om man ändå ska byta tak snart. Solceller, å andra sidan, är det enklaste sättet att kunna börja producera egen solenergi om man vill slå ett slag för hållbar energiförsörjning.

Pris och kostnad för solceller och soltak

Solceller är vad de flesta tänker på när man pratar om solenergi. Dessa stora, oftast blå, energisystem har funnits sedan 70-talet, men har först blivit riktigt populära under de senaste tjugo åren. Solceller använder sig av samma teknik som tak med integrerade solceller, men – som namnet antyder – liknar inte dessa ett traditionellt tak. Rena solceller brukar dock generera något mer solel än soltak sett till den yta de tar upp, då panelerna i regel är större än i ett tak med integrerade solceller. 

Soltak å andra sidan börjar bli populära bland de som har bostadshus. Anledningen till detta är att ett soltak liknar ett konventionellt tak med takpannor, och bevarar på så sätt husets karaktär. Detta innebär också att husets tak smälter in bättre i omgivningen och grannskapet. Vissa motsätter sig att installera traditionella solcellspaneler utav rädsla att de kan förstöra känslan i ett område. Med ett soltak behöver man inte oroa sig för detta, då det är svårt att ens urskilja ett soltak från ett vanligt tak.

Det kan därför vara en god idé att fundera på vad som passar bäst för dig rent estetiskt. Trots att Boverket har miljö- och klimatanpassade byggregler som uppmuntrar till installation av solceller kan det vara opassande att anlägga stora solceller på sitt tak, om man bor i ett tätbefolkat rustikt grannskap med strikta byggregler. Då kan det istället vara läge att undersöka möjligheten att anlägga ett soltak. 

Om man å andra sidan har en stor byggnad, såsom en lagerlokal, kontorsbyggnad eller ladugård som berörs av mer avslappnade byggregler kan det vara onödigt att betala extra för att anlägga ett tak som ska se ut som klassiska takpannor. Det kan då snarare vara läge att anlägga solceller, för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna dra nytta av solens energi.

Vad kostar solceller?

Att köpa solceller är i regel billigare än att köpa ett helt soltak, då man bara behöver köpa solcellerna – och inte ett helt tak. Solpaneler monteras på ett existerande tak och priset beror på hur hög kapacitet man är ute efter. Enligt HemSol blir det ungefärliga priset för ett paket med 5 kWp solceller runt 90 000 kronor. Om man istället är intresserad av en större solcellsanläggning kostar ett paket på 10 kWp ungefär 160 000 kronor. I detta priset ingår i regel offerering, transport, anslutning till elnät samt uppsättning av byggställning. Kostnaden för solceller kan dock skilja något beroende på val av installatör.

Svenska staten erbjuder dessutom ett investeringsstöd för solceller som man får ansöka om. Om man får sin ansökan godkänd, vilket dock kan ta månader, så kan man få tillbaka 20% av den totala investeringskostnaden för solcellsanläggningen.

Pris på solceller för tak

Ett soltak är dessutom dyrare än att köpa vanliga solceller. Detta är inte bara på grund av att ett soltak är mer diskret utformat. Istället så beror det på att ett soltak, utöver att generera elektricitet, också utgör ett vanligt tak. På så vis innefattar kostnaden för ett soltak både den för att installera vanliga solceller samt lägga ett helt nytt tak.

Om man har ett tak på runt 180 kvadratmeter kommer det kosta cirka 450 000 kronor om man vill anlägga ett soltak. Detta är visserligen dyrare än att köpa enbart solceller, men man får ett helt nytt tak ”på köpet”. 

Borde man investera i solceller?

Oavsett vilken form av solceller man beslutar sig för att investera i så gör man ett bra beslut. Den relativt höga investeringskostnaden kan verka avskräckande, men man bör hålla i åtanke att solcellerna – vare sig det är solpaneler eller ett soltak – kommer betala för sig själva under de kommande åren.

De flesta typerna av solceller har en 25-årsgaranti men bör fortsätta att fungera i åratal efteråt, om än med viss degradering i deras effektivitet. På så vis är solceller en långsiktig investering som inte bara hjälper dig leva mer miljövänligt, utan är dessutom ett ekonomiskt sunt köp. Lägre kostnader och allt större miljömedvetenhet gör att antalet solcellsinstallationer redan skjuter i höjden. Fundera på huruvida solceller eller ett soltak passar bäst för dig och börja jämför priser  på solceller redan idag! 

Lämna en kommentar