Slopat bygglov för solceller

Den första augusti 2018 så blev många människor glada runt om i Sverige. Under det datumet så slopades bygglovet för att montera solceller eller solfångare inom detaljplanerade områden. Redan den 13 juni samma år så röstade riksdagen igenom regeringens förslag som innebär att man slopat bygglov för solceller, det gäller inom detaljplanelagt område och så länge man följer byggnadens form.

 

Kommunerna får dock en enskild rätt att bestämma om det krävs bygglov i detaljplaner för framtida områden. När det gäller solceller utanför detaljplanerat område så krävs normalt inget bygglov beviljat av kommunen, vilket är positivt för alla som bor utanför detaljplanerat område.

 

Man kommer dock att fortsättningsvis kräva bygglov för solceller på byggnader inom områden som klassas som särskilt värdefulla från kulturhistorisk, historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Man kommer även att kräva bygglov för solceller inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

 

Regeringen har verkligen lyssnat på branschen och fått till en riktigt bra ändring som ger alla kommuner samma typer av förutsättningar.

 

Om du vill veta vad ett bygglov är för någonting, så rekommenderar vi dig att läsa mer här.

 

Vad innebär slopat bygglov av solceller för dig som vill installera solceller?

I korta drag så innebär det att du slipper allt krångel med bygglov inför installationen av dina solceller. Nu när man slopat bygglov för solceller så underlättar det enormt för dig att äntligen ta tag i solcellsinstallationer. Man slipper alltså skicka in en ansökan till en bygglovshandläggare, vilket innebär att du spar en hel del tid och pappersarbete.

 

Solceller som skall installeras på en fastighet eller byggnad inom detaljplanerad område och som följer byggnadens form behöver alltså inte bygglov numera.

 

Om man har ett platt tak, vad gäller då?

 

Tyvärr så behöver du fortfarande ansöka om bygglov ifall du har ett platt tak och vill installera solceller på taket.

 

Dessa områden kräver fortfarande ett beviljat bygglov

  • Platt tak på fastigheten
  • Historiskt värde på fastigheten
  • Kulturhistoriskt värde på fastigheten
  • Miljömässigt värde på fastigheten
  • Konstnärligt värde på fastigheten
  • Om du vill vinkla dina solceller

Har du aldrig ansökt om bygglov? Så rekommenderar vi dig att följa Boverkets guide. Det finns otroligt bra information att hämta på Boverket.se. Det finns blanketter och E-tjänst för samtliga ärenden som kan tänkas. Bygglov lämnas sedan in till din hemkommun. Här finner du mer information hos Boverket.se.

 

Vart kan jag beställa solceller?

Eftersom konkurrensen är hög när det gäller solcellsföretag så rekommenderar vi alltid att du ber om ett par solcellsofferter innan du bestämmer vem som skall få utföra din installation. Ett bra sätt att jämföra och se vad priserna kan landa på för just din installation.

 

Bvn.nu rekommenderar varmt att vända sig till en offerttjänst för solceller På dessa sidor kan du fylla i ett formulär och dina kontaktuppgifter samt svara på ett par enklare frågor angående din installation sedan har du möjlighet att få flera offerter på solceller att jämföra.

 

Slopat bygglov gör att solcellskapaciteten ökar stadigt

Om man kollar rent historiskt så har solcellskapaciteten ökat stadigt från 2013 – 2016 och 2016 – 2019. Allt tyder på att den ökar också under 2021, det finns dock inga officiella siffror redo för 2020 – 2021 ännu, men de bör komma inom kort så att man kan se kapaciteten tydligt.

 

Det innebär att svensk solenergi blir större och bredare. Fler människor förstår vikten av att använda sig av förnybar energi och det är faktiskt så att ifall fler använder sig av det så blir det billigare att införskaffa det själv. Man kan lugnt säga att Sverige är på väg att göra en stor omställning till förnybar energi och solceller. Man kan lugnt tacka slopat bygglov för solceller – det är verkligen ett steg i rätt riktning för vårt samhälle.

 

Innan slopat bygglov för solceller så var det tuffare och svårare att få igenom byggloven. Det var mer pappersarbete och beslut som behövdes tas, vilket gjorde att många människor inte genomförde alla steg korrekt. Nu är det absolut enklare för gemene man att skaffa sig solceller på fastigheten.

 

Om du har frågor gällande vår artikel så är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi hoppas kunna besvara dina frågor med denna artikel om slopat bygglov för solceller, men om du saknar information så får du gärna kontakta oss!

Lämna en kommentar